Polisens rapport kvartal 4 2022

Styrelsemöte 23-01

Motioner och årsstämma 2023

Året stämma kommer att hållas vid Knallen den 29 mars kl 19:00 – 21:00. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari för att kunna behandlas på årets stämma.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år! Styrelsen vill också passa på att påminna om grannsamverkan och ni som åker […]

Trådlösa hörlurar upphittade vid sopmolokerna

Ett par trådlösa hörlurar har hittats vid sopmolokerna. Återfås mot beskrivning hos Annnica i 15A

Styrelsemöte 22-08

Glöggmingel i Knallen 4 december kl 15-16

Styrelsemöte 22-07

Tappad sopnyckel upphittad

En sopnyckel hittades vid en av molokerna på den nedre parkeringen ikväll. Återfås mot beskrivning hos Martin (1A).

Styrelsemöte 22-06