Motioner till årsstämman

Motioner till Knalleborgssamfällighets årsstämma skall vara Styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Tag chansen! Var med och påverka i Styrelsen

Valberedningen välkomnar intresserade personer gärna kvinnor att höra av sig till dem, Lars Thurfjell 4B och Sune Svensson 7F. Styrelsearbete är roligt och intressant, inte betungande. Här kan man vara […]

God Jul

Styrelsen vill önska alla fastighetsägare en riktigt God Jul. Vi vill samtidigt påminna om att julpapper mm INTE får kastas i våra sopkärl. Vid storhelger när många är hemma riskerar […]

Lågt vattentryck

Roslagsvatten genomför service i vattentornet. Under 26-28/10 kan därför vattentrycket bli lågt. Mer info www.Ekero.se

Ledigt garage

Samfälligheten har ett garage att hyra ut för 350:- i månaden. Garaget hyrs ut för inhysning av FORDON. Kontakta Ordförande Erika 0704534942 om du vill hyra. Först till kvarn.

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll-15-10

Information ang Komplementbyggnad (Friggebod)

Tidigare har det blivit känt att det inte kommer att godkännas några bygglov för ombyggnader eller utbyggnader som utgör fasadförändring av våra fastigheter. Inbyggnad av entré, utbyggnad av kök, utbyggnad […]

Information

Arbete kommer att påbörjas från Ekerö Stadsnäts sida med att förbättra installationen av fiberkabeln som går på baksidan av garagelängorna. Våra sopkärl kommer att rengöras på nytt då den förra […]

Hämtning Grovsopor

Entreprenören kommer att hämta grovavfallet unden eftermiddagen idag (10/9). Samfälligheten debiteras sedan per kubikmeter avfall. Om elavfall finns bland grovsoporna kommer detta hämtas separat under morgondagen och även den kostnaden […]

Grovsopor

Grovsopor hämtades av kommunen måndagen den 31/8, 36. Tyvärr har mycket grovsopor lämnats efter det på olika ställen i vårt område, vilket medför en kostnad för samfälligheten genom att vi […]