Information ang Komplementbyggnad (Friggebod)

Tidigare har det blivit känt att det inte kommer att godkännas några bygglov för ombyggnader eller utbyggnader som utgör fasadförändring av våra fastigheter. Inbyggnad av entré, utbyggnad av kök, utbyggnad i form av uterum eller byte av färgsättning på fasad osv är INTE tillåtet. Idag fick vi information från Ekerö Kommun ang att det kommit nya regler för friggebodar/komplementbyggnader. Förutom de tidigare reglerna som gällt angående yta, höjd mm har nu även ett tillägg gjorts angående placering. Redan tidigare var det reglerat i lag att byggnaden ej får placeras i direkt anslutning till befintlig huvudfastighet (vilket innebär att det då blir en fasadförändring vilket EJ medges från kommunen), nu har reglerna utvidgats och innebär att en komplementbyggnad ej heller får placeras närmare tomtgräns än 4,5 m mot samfällighetsmark, grannar eller annan mark. Detta innebär i praktiken att INGA komplementbyggnader kommer få uppföras inom vår samfällighet. Kontakta Ekerö Kommun/Bygga och Bo vid eventuella frågor.

Posted in Okategoriserade. RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *