Infrastruktur

TV och data nätet inom samfälligheten

Vår operatör och distributör av TV och Bredband är ComHem som levererar till vår anslutningspunkt. Därefter har vi ett lokalt TV och datanät som fördelar till alla hus.

ComHem svarar även för service och underhåll av det lokala nätet.

Fel på nätet anmäls till

  • Bengt Nyström 08-560 35 066
    alt. 070742 87 37
    eller direkt till
  • ComHem:s kundservice för föreningar 90 333

I samfällighetsavgiften ingår ett grundutbud av följande kanaler:


För att få ett utökat TV-utbud tecknar man ett eget abonnemang med ComHem.

För att få tillgång till Internet bredbandsuppkoppling via kabelnätet kan man teckna ett abonnemang med ComHem. I dag kan man välja på olika hastigheter från 50Mbit/s till 1200 Mbits/s.

Se mer på www.comhem.s

FIBER

2014/2015 installerades det fiber inom området för de som var intresserade. Om man inte har fiber i sitt hus, men gärna vill ha det, kontakta då IP-Only som är den som äger fiberinfrastrukturen. Det fibernät som är installerat i vissa hus är ett öppet fibernät, vilket innebär att man är fri att välja sin egen tjänsteleverantör.