Infrastruktur

TV och data nätet inom samfälligheten

Vår operatör och distributör av TV och Bredband är ComHem som levererar till vår anslutningspunkt. Därefter har vi ett lokalt TV och datanät som fördelar till alla hus.

ComHem svarar även för service och underhåll av det lokala nätet.

Fel på nätet anmäls till

  • Bengt Nyström 08-560 35 066
    alt. 070742 87 37
    eller direkt till
  • ComHem:s kundservice för företag 90 444

ComHem levererar 18 analoga TV-kanaler (fram till 26 maj 2020) varav 9 st även digitalt.

För att få ökat digitalt TV-utbud tecknar man ett eget abonnemang med ComHem.


Nytt från 26 maj 2020

ComHem kommer att gå över till ett helt digitalt utbud, vilket innebär att det analoga nätet kommer att stängas ned i vårt område. Det gör att samtliga analoga kanaler nedan inklusive FM-nätet via TV-uttaget kommer att ersättas med sin digitala motsvarighet. Redan idag kan man växla över till de digitala TV-kanalerna och hur man gör finns i nedan länk ComHem Digitalisering. De TV-kanaler som man kommer att få tillgång till utan att behöva teckna något nytt abonnemang är:


För att få tillgång till Internet bredbandsuppkoppling via kabelnätet kan man teckna ett abonnemang med ComHem. I dag kan man välja på olika hastigheter från 50Mbit/s till 500 Mbits/s.

Se översikt på fördelningsnät

Se mer på www.comhem.se

Grundutbud TV

Kanal

Fasta kanaler

SVT 1 Analog

VHF 5

SVT 2 Analog

VHF 7

TV4 Analog

VHF 6

Lokalkanal

VHF 9

Rörliga kanaler

TV3

VHF 11

Kanal 5

S 11

Kanal Lokal Stockholm

S 15

TV4 Sport

S 17

Kanal 9

S 36

TV11

S 16

TV6

VHF 8

Radiokanaler

Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz

 

P1

 

P2

 

P3

 

P4

 

Samt inom området förekommande närradio stationer

 

Extra kanaler

Kunskapskanalen

VHF 10

SVB/SVT 24

S 13

TV8

K57

FTV

S 12

TV4Plus

S14

TV10

S 15

Upplåten kanal

S 6

Fria digitala kanaler: SVT1, SVT2, TV4, TV6, Axess TV, SVTB/SVT24, Kunskapskanalen

FIBER

2014/2015 installerades det fiber inom området för de som var intresserade. Om man inte har fiber i sitt hus, men gärna vill ha det, kontakta då IP-Only som är den som äger fiberinfrastrukturen. Det fibernät som är installerat i vissa hus är ett öppet fibernät, vilket innebär att man är fri att välja sin egen tjänsteleverantör.