Kontakt

Knalleborgs samfällighetsförening

Knalleborgsvägen 7D, 178 35 Ekerö

E-post08.56035066@knalleborg.se

Telefon: 070 742 87 37

Bankgiro: 5789-5740

Organistationsnr: 716416-3151

Vid fel eller anmärkning på samfällighetens egendom, kontakta först respektive ansvarig.

Ansvarig för skötsel av ytterbelysning samt el och belysning i garage är Magnus Johansson / 15C tel: 560 35723

Ansvarig för skötsel av gemensamma garage, materielförråd och lekparker är Sune Svensson/ 7F tel: 076 771 11 35

Ansvarig för skötsel och uthyrning av Knallen är Annica Dahlström 15A tel: 070 890 91 97

Fel på TV och datanätet anmäls till Bengt Nyström tel: 070 742 87 37  eller direkt till Tele2:s kundservice  90 222 , OBS! Tele2:s TV och datanät via koax kommer att sägas upp och kommer därmed att upphöra f.o.m 31 dec 2024