Protokoll 12:06

Protokoll 12:06

 

Styrelsemöte 2012-06-18

 

Närvarande:                        Bengt Nyström (Kassör)

Erica Johansson (Tf Ordförande)

Magnus Waldman (Sekreterare)

Karl Johansson (Ordinarie ledamot)

Johan Thews (Suppleant)

Camilla Siren (Suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1                 Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                 Förslag till dagordning godkändes.

 

§ 3                 Föregående protokoll godkändes

 

§ 4                 Föreningens ekonomiska läge

 

Kassören uppmanar alla fastighetsägare att betala sina samfällighetsavgifter i tid då föreningen just nu inte har några marginaler mot utgifterna.

Vidare uppmanas alla att använda bankgirot vid inbetalningarna och inte plusgirot. Plusgirot kommer inom kort att försvinna som alternativ pga. högre kostnad vid användande.

 

§ 5                 Fastighetsarbeten

 

Vattenmätarna i områdets brunnar kommer att bytas för att uppfylla kommunens krav. Offerter tas in från Tappens rör och Carl Hansson Rör och Värme AB.

 

Sophanteringsfrågan fortgår. Just nu med lantmäteriet.

 

Flexibumpsen (farthinder) kommer att läggas ut inom kort i området.

 

Offerter för asfaltering av parkeringsplatser är begärda från KPK och NCC.

 

§6                  Underhållsarbeten

 

Tre ungdomar i samfälligheten kommer att ta hand om sommarens underhållsarbeten, främst målning.

§ 7                 Övriga frågor

 

En tillfällig (2 veckor) uppställning av en husvagn utanför 12F har beviljats av styrelsen

 

Styrelsen informerar att biltvätt inom samfällighetens område är förbjudet

Vid sommarsemester uppmanas alla fastighetsägare att meddela grannen när ni åker bort och ordna gärna med soptunne-körning (fram och tillbaka), posttömning och gräsklippning så vi håller området i trim och inte inbjuder till inbrott.

 

För allas trevnad uppmanas kattägare i Knalleborg att ta sitt ansvar för vår närmiljö.

 

Knallen kommer att utrustas med mikrovågsugn och två pumptermosar.

 

§ 8                 Nästa styrelsemöte

 

Bestämdes till onsdagen den 29 augusti kl 20:00 i Knallen.

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras

 

 

 

Magnus Waldman                                    Erica Johansson

 

 

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *