Protokoll 14:02

Protokoll 14:02

Styrelsemöte 2014-02-19

 

 

Närvarande:Bengt Nyström (ledamot, kassör, tf ordförande)

Rodrigo Paras (ledamot)

Camilla Siren (suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1Ordförande förklarade mötet öppnat.

Bengt Nyström agerar tillförordnad ordförande under Erikas sjukskrivning

§ 2Förslag till dagordning godkändes.

§ 3Föregående protokoll godkändes 

§ 4Föreningens ekonomiska läge

Enligt plan

§ 5Fastighetsarbeten

 Golvet i Knallen kommer att bytas ut.

§6Genomgång av årsmöteshandlingar

Budget för nästa år

Dagordning och kallelse

Resultatrapport och balansrapport

Verksamhetsberättelse

§7Motioner till årsstämma – en motion kom in.

§8Valberedningen

Förslag har kommit in.

§9Regler för uthyrning av Knallen

Meddelande om det skrivs på hemsidan

Det ska framgå vad som händer vid misskötsel.

Föreningar kan även hyra lokalen

Betalning till föreningens Bankgirokonto vid bokning

§7Nästa styrelsemöte 

26/3 kl 21.00 i Knallen

Vid protokollet                     Justeras 

 

 

 

Rodrigo Paras                     Bengt Nyström

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *