Gårdsombud

Gårdsombud 2022

Gård 1: Broddesson 1E (rullande)

Gård 2: Nord 6C (rullande)

Gård 3: Forslund 9D (rullande)

Gård 4: Flyhammar 12A (rullande)

Gård 5: Johansson 15C (rullande)

Gård 6: Vallin/Isenborg 17C (rullande)

Gårdsombuden ansvarar för städningen av gårdens område och hjälper till att hålla matrikeln uppdaterad