Gårdsombud

Gårdsombud

Gård 1: Månsson 1C (rullande)

Gård 2: Him-Jensen 5e (rullande)

Gård 3: Jerresand 9B (rullande)

Gård 4: Gencer 11E (rullande)

Gård 5: Dahlström 15A (rullande)

Gård 6: Slånvall 19F (rullande)

Gårdsombuden ansvarar för städningen av gårdens område och hjälper till att hålla matrikeln uppdaterad