Gårdsombud

Gårdsombud 2022

Gård 1: Grahn 1D (rullande)

Gård 2: von Scheele 5F (rullande)

Gård 3: Perdigao 9C (rullande)

Gård 4: Svensson 11F (rullande)

Gård 5: Persson 15B (rullande)

Gård 6: Hedin 17B (rullande)

Gårdsombuden ansvarar för städningen av gårdens område och hjälper till att hålla matrikeln uppdaterad