Grannsamverkan

För att öka tryggheten i vårt område och minska risken för inbrott har Knalleborgs samfällighet infört Grannsamverkan. Det är ett samarbete mellan polisen och de boende i området. (se även www.samverkanmotbrott.se)

Kontaktpersoner inom området:

Huvudkontaktperson: Styrelsen

Kontaktperson gård 1 – Vakant

Kontaktperson gård 2 – Rickard Svahn (5B)

Kontaktperson gård 3 – Hasse Johansson (7B)

Kontaktperson gård 4 – Gudrun Skoglund Öhman (12D)

Kontaktperson gård 5 – Mikael Forsberg (15D)

Kontaktperson gård 6 – Bo Slånvall (19F)

Minimikrav:

För att få vara med i Grannsamverkan finns det fyra stycken minimikrav som vi alla måste leva upp till. Dessa är:

VAKSAMHET – Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen om något är misstänkt.

MEDDELA  – Meddela grannar om då åker bort.

FÖRVARA  – Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.

TIPSA – Vara förtrogen med de tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

Här följer en rad tips från polisen att tänka på:

 • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet
  om ni är borta mer än några dagar).
 • Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det
  behövs. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet
  och bara när det är mörkt ute.
 • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet.
  Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och
  altandörrar.
 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten
  om den sticker ut. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda,
  där tjuven inte kan se om den innehåller post.
 • Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i
  snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på
  infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre
  bortavaro.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta,
  så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller
  bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
 • Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc.
  olåsta på uteplatsen.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nä-
  tet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala
  medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg
  att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter
  m fl).
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de
  smartaste gömställen kan avslöjas.

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma.
Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne
arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

Kontaktpersoner hos polisen

Kommunpolis, Bromma
Inspektör Lena Törnblom Löfqvist 010-56 30654

Brottsförebyggare, ansvarig Grannsamverkan, grannstöd
Ekerö, Bromma , Hässelby-Vällingby
Inspektör Hans Kempe 010-56 30865

Övriga kontaktnummer

114 14 – Icke akuta situationer och för att få kontakt med personer
i ditt närpolisområde

112 – Under pågående brott eller i annan akut situation

010-56 902 21 – Tipstelefon (iakttagelser gällande inbrott)