Sophantering och möte med Gårdsombuden

I slutet av denna vecka (v39) kommer asfaltering att ske av ytorna kring våra nya sopkärl. Vi kommer att ta dessa i bruk from 1 oktober. På tisdag är det således sista tömning samt hämtning av våra nuvarande sopkärl, glöm ej att ställa ut ditt kärl!!! Nycklar och mer information kommer att finnas hos de kontaktpersoner ni sedan tidigare fått uppgift om. Kontakta dem för att kvittera ut två nycklar och ta del av ytterligare information. Det kommer inom det snaraste även att finnas belysning i anslutning till de nya sopkärlens placering.

Visst asfalteringsarbete kommer även göras på de båda parkeringarna varvid vi uppmanar alla att parkera I sina garage så att ytorna hålls fria.

Möte med gårdsombuden hålls onsdagen den 1 oktober kl 20.00 I Knallen , kallelse till berörda kommer.

Posted in Nyheter. RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *