Infrastruktur

TV och data nätet inom samfälligheten ( OBS! Detta koax nät kommer att sägas upp och därmed upphöra f.o.m 31 dec 2024)

Vår operatör och distributör av TV och Bredband är Tele2 som levererar till vår anslutningspunkt. Därefter har vi ett lokalt TV och datanät som fördelar till alla hus.

Tele2 svarar även för service och underhåll av det lokala nätet.

Fel på nätet anmäls till

  • Bengt Nyström tel: 070742 87 37
    eller direkt till
  • Tele2:s kundservice  90 222

I samfällighetsavgiften ingår ett grundutbud av följande kanaler:

SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal9, Kanal11, TV12


För att få ett utökat TV-utbud tecknar man ett eget abonnemang med Tele2.

För att få tillgång till Internet bredbandsuppkoppling via kabelnätet kan man teckna ett abonnemang med Tele2. I dag kan man välja på olika hastigheter från 50Mbit/s till 1200 Mbits/s.

Se mer på www.comhem.se

FIBERNÄT

Fiber finns inom området för de som var intresserade. Om man inte har fiber i sitt hus, men gärna vill ha det, kontakta då GlobalConnect tel 0200-43 00 00 som är den som äger fiberinfrastrukturen. Det fibernät som är installerat  är ett öppet fibernät, vilket innebär att man är fri att välja sin egen tjänsteleverantör.