Gårdsombud

Gårdsombud

Gård 1: Nina Axelsson 1B (rullande)

Gård 2: Fredrik Söderström 5d (rullande)

Gård 3: Anders Ibert 9A (rullande)

Gård 4: Nils Peter 11D (rullande)

Gård 5: Bertil Nilsson 15F

Gård 6: Caroline Wennerdahl 19E (rullande)

Gårdsombuden ansvarar för städningen av gårdens område och hjälper till att hålla matrikeln uppdaterad