Laddning av bil

Laddbox för laddning av hybrid- och elbil i garage kan på begäran installeras. De laddboxar som ska användas är från QT Systems AB och heter eQT laddbox liten (eQTL1vs/1fas,10A). Kostnaden för själva laddboxen ca: 11 000 Kr står fastighetsägaren för medans installationen ingår i uppdateringen av elnätet i garagen och bekostas av samfälligheten.

Kostnaden för elförbrukning kommer att debiteras fastighetsägaren kvartalsvis efter förbrukad kWh med en månads eftersläpning. kWh priset är för närvarande med alla tillägg 161 öre exl. moms (fast elpris 89,66 öre/kWh exl. moms)

Ett godkännande från styrelsen måste finnas eftersom garagen ägs av samfälligheten samt att infrastrukturen eventuellt måste byggas ut. De fastighetsägare som vill ha en laddbox i garaget kontaktar Bengt Nyström i 7D, email 08.56035066@knalleborg.se som samordnar godkännande, beställning och installation.

OBS! Det är inte tillåtet att ladda hybrid- eller elbilar i befintliga eluttag i garagen.