Protokoll 13:04

Protokoll 13:04

 

Styrelsemöte 2013-04-17

 

Närvarande:                                   Erika Johansson (ordförande)

Magnus Waldman (ledamot, sekreterare)

Rodrigo Paras (ledamot)

Bengt Nyström (ledamot, kassör)

Johan Sjölund (suppleant)

Camilla Siren (suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1                       Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                       Förslag till dagordning godkändes.

 

§ 3                       Föregående protokoll godkändes

 

§ 4                       Föreningens ekonomiska läge

 

Det ekonomiska arbetet löper enligt plan. Från och med den 1/5 blir vi av med den straffavgift samfälligheten haft på grund av för gamla vattenmätare. En klar minskning av vattenutgifter väntas.

Styrelsen påminner alla hushåll om vikten av att betala avgiften i tid.

 

§ 5                       Fastighetsarbeten

9 garageportar kärvar. Styrelsen tittar på ett eventuellt avtal med Crawford för årlig service och underhåll av garagen.

Åkgräsklipparen kommer att servas inför säsongen.

Armaturerna i Knallen kommer att bytas ut.

6 nya klaffbord och 24 klaffstolar kommer att köpas in till Knallen. Dessa kommer även att kunna hyras.

 

§6                        Arbetsdagen

 

                             Gårdsombuden har träffats och fått tilldelning av uppdrag inför städdagen.

 

§7                        Övriga frågor

7 höga träd vid gård 1 kommer att ersättas med nya träd. Fällning beräknas till hösten.

Hans Johansson 7B kommer att driva frågan om grannsamverkan för Knalleborgs räkning

Önskemål om Flexibumps med placering i gård 1 har lyfts.

Klottersanering av skylt med mopedförbud kommer att ske.

 

§8                        Nästa styrelsemöte

                            

3/6 kl 20.00 i Knallen

 

 

 

Vid protokollet                                                            Justeras

 

 

 

Magnus Waldman                                                     Erika Johansson

 

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *