Protokoll 13:10

Protokoll 13:10

Styrelsemöte 2013-10-9

Närvarande:
Erika Johansson (ordförande)
Rodrigo Paras (ledamot)
Bengt Nyström (ledamot, kassör)
Camilla Siren (suppleant)
Sune Svensson

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Förslag till dagordning godkändes.

§ 3 Föregående protokoll godkändes

§ 4 Föreningens ekonomiska läge

Löper enligt plan.

§ 5 Fastighetsarbeten
Vi planerar till våren att vi gräver brunnar. Kanske gräver samtidigt till sop.
Avstängning av vatten/påkoppling av nytt system planeras göras under en dag… I två olika omgångar, för att halva området ska kunna ha vatten.
Belysningsarbetet, vi tar upp det vid nästa möte.
Brunnstömning görs på söndag
Tre träd fälls 10/10

§ 6 Arbetsdagarna
Vi avvaktar med målning i parken
Grillning och fika enligt plan

Brännhögen ska fasas ut. Vi har en flismaskin som vi vill få medlemmar att nyttja till eget bruk. Sedan borde vi använda den till fixardagarna.

§ 7 Nästa möte
12/12 kl 18:00

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *