Protokoll 12:05

Protokoll 12:05

Styrelsemöte 2012-05-23

 

Närvarande:                        Bengt Nyström (Ordinarie ledamot)

Erica Johansson (Ordinarie ledamot)

Magnus Waldman (Ordinarie ledamot)

Johan Thews (Suppleant)

Camilla Siren (Suppleant)

Sune Svensson

 

 

§ 1                 Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§ 2                 Förslag till dagordning godkändes.

 

§ 3                 Föregående protokoll godkändes med justering av § 5 gällande styrelsens arbetsfördelning enligt nedan:

 

Med anledning av Ordförande Lena Wahlgrens flytt från området samt konvalescens från operation av knäled beslutades att Sekreterare Erica Johansson blir tf ordförande samt att ledamot Magnus Waldman tar över som sekreterare tillsvidare. Suppleant Camilla Sirén övertar ansvaret för utlåning av Knallen.

 

Styrelsens arbetsfördelning blir således:

Tf Ordförande: Erica Johansson      Tel: 560 357 23

Kassör: Bengt Nyström                   Tel: 560 350 66

Sekreterare: Magnus Waldman        Tel: 070 422 00 77

Ledamot: Karl Johansson                Tel: 560 306 72

Suppleant: Camilla Sirén                  Tel: 778 47 95

Suppleant: Johan Thews                  Tel: 560 326 16

 

Ordförandens ansvarsområden

Snöröjning

Kontakt och arbetsfördelning för gårdsombuden

Underhåll av vägar

Inköp av material, jord, buskar, sand m.m

Information till nya medlemmar

 

Kassörens ansvarsområden

 

Ansvar för det lokala distributionsnätet för TV och data

Samfällighetens webbsida

Övriga ansvarsområden

 

Garage                          Sune Svensson                   08-560 328 66

Materialförråd               Sune Svensson                   08-560 328 66

Lekparkerna                  Sune Svensson                   08-560 328 66

Gräsklippning                Sune Svensson                   08-560 328 66

Gräsklippare                 Sune Svensson                   08-560 328 66

El och belysn. i garage  Magnus Johansson             08-560 357 23

Allmän belysning          Magnus Johansson             08-560 357 23

Knallen                          Camilla Sirén                     Tel: 778 47 95

 

§ 4                 Föreningens ekonomiska läge

Föreningens ekonomi löper enligt plan, kassören redovisar kapital om 185.000kr på samfällighetens konton

 

§ 5                 Fastighetsarbeten

Arbetet med att byta takreglar i garagen har börjat. 3 garage, 19D, E och F, fick nya under städdagen. Arbetet genomförs av boende i samfälligheten för att hålla nere kostnaden. Vi siktar på att byta ytterligare 4 under höststäddagen och sedan löpande om 16-20 garage/år. Garagens nyttjare kommer informeras i god tid innan bytet sker. Anledningen till bytet är att de gamla reglarna är murkna och att flera av takplåtarna släppte under höstens stormar. Kostnaden blir c:a 150.000kr vilken täcks av samfälligheten.

 

Enligt beslut under 2011 kommer nu farthinder, Flexibumps, till 4st gator att införskaffas för att hålla nere hastigheten i området.  Placeringen blir på gatorna som leder från parkeringarna in i området. Det blir samma modell som i Gräsåker.

 

Styrelsen kommer att ta in offerter för asfaltering av de mest nergångna parkeringarna samt nymålning av P-rutor.

 

Diverse målningsarbeten, tex Knallen kommer att genomföras under sommaren. Styrelsen uppmanar ungdomar >18 år som vill tjäna en slant på detta att ta kontakt med Bengt Nyström.

 

§ 6                 Övriga frågor

Erica Johansson håller kontakten med lantmäteriet angående sophanteringsfrågan som fortskrider sakta men säkert.

 

§ 8                 Nästa styrelsemöte bestämdes till måndag den 18 juni 20:00 i Knallen

 

 

 

Vid protokollet                                         Justeras

 

 

 

Magnus Waldman                                    Erica Johansson

 

 

Posted in Mötesprotokoll and tagged with , . RSS 2.0 feed.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *