Krisberedskap

Krisberedskapsplan för Knalleborgs samfällighetsförening

Bakgrund

I ett scenario med ett långt strömavbrott finns skäl att se över allas vår beredskap. Det blir mörkt i husen, kylar och frysar slår av, ingen mat kan lagas på spisen. 

Efter mindre än 12 tim finns inte längre något vatten i kranarna och internet samt mobiltelefoni fungerar inte heller. Roslagsvatten, som levererar vatten till Ekerö kommun, har meddelat att tappställen för nödvatten kommer att upprättas efter 72 tim. Detta innebär att alla ekeröbor måste klara sin vattenförsörjning under de tre första dygnen själva.

För en familj på fyra personer krävs minimum 36 liter vatten under den tiden (vi behöver tre liter vatten per person och dygn, minst, då är inte tvätt och toalettspolningar inräknat). Det finns en överhängande risk att områdets fyra personers-hushåll inte kommer att ha 36 liter vatten i förrådet. Likaledes är risken stor att lagrat vatten inte kommer att räcka i fler av husen i vårt område.

Givetvis vilar huvudansvaret för hemberedskap på varje husägare. Alla bör ha en krislåda som innehåller stearinljus, tändare, ficklampa, Trangiakök alt gasolkök, plastkassar på rulle, våtservetter, batterier, powerbank, vevradio, vattendunk mm. Vatten och mat som lätt kan värmas el tillagas hör också dit.

Men, enligt beräkningar om vattenbehov per person och dygn finns, som sagt, en överhängande risk för att vattnet kommer att ta slut i många hus. Och innan tappställen är upprättade går då automatiskt grannsamverkan igång. Erfarenheten visar att när man inte kan få kontakt med släkt och vänner i andra kommuner så ber man sina grannar om hjälp. Och där kommer samfälligheten in. Om vi har en beredskap för att se till att det finns vatten i vårt område så ökar chansen att vi kan stanna hemma och rida ut krisen. 

Betydligt behagligare och bättre än att vara tvungen att söka sig till en kommunal trygghetspunkt med reservkraft. Tappställen kommer vid en kris att sättas upp och meddelas av kommunen, troligen i närliggande skolor och hallar. I dessa finns det bara plats för en liten del av alla som bor i denna del av Ekerö, och det kommer med all säkerhet att bli både trångt och jobbigt att vara där.

Vad gör vi från samfällighetens sida?

Baserat på ovan beskriven bakgrund kommer styrelsen för samfälligheten att göra följande:  

Frivilliga resursgruppen (FRG) bjöds in till styrelsemötet den 22 januari 2020, för att berätta om hur man kan arbeta förebyggande om krisen skullen komma. De visade också exempel på vad som bör finnas i en krislåda utifall vi råkar ut för ett längre strömavbrott.  

Alla hushåll i området ska informeras, vid flera tillfällen, om hemberedskap, dvs vad som bör finnas i krislådan. Krisberedskap får en egen flik på vår hemsida och även på föreningens anslagstavla vid Knallen.

Samfälligheten ska också införskaffa beredskap för gemensam hämtning av vatten. Vi köper in ett antal ihopfällbara 5 liters vattendunkar. Vi hämtar Mälarvatten som måste renas för att bli tjänligt att dricka och laga mat av. Samfälligheten köper in två vattenreningsfilter LifeStraw Mission 5 liter, filter med hämtsäckar.

Ett filter räcker till 18 000 liter vatten och ger 9 – 12 liter per timme. En grov kalkyl med 10 liter per timme som utgångspunkt ger 240 liter per dygn. Vilket innebär 3 liter per person för ca 80 personer per dygn och filter. Ett filter räcker till rening i ca 75 dygn. Ett LifeStraw Mission filter kostar 1 500 kr.